Idź do

Relacja z Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Wiedzy o BbPN

10 najlepszych finalistów konkursu:

Od prawej: 
I miejsce - Łucja Wądołowska z SP w Przytułach
II miejsce - Izabela Stasiulewicz z SP w Nowym Dworze
III miejsce - Amelia Borawska z SP w Rutkach
Wyróżnienie - Marek Pawłowski z SP w Jaświłach
Wyróżnienie - Tadeusz Pawłowski z SP w Jaświłach
Wyróżnienie - Marta Żur z SP w Nowym Dworze
Wyróżnienie - Julia Kosińska z SP w Czerwonce
Wyróżnienie - Marek Pawłowski z SP w Jaświłach
Wyróżnienie - Paulina Łosińska z SP w Kamiennej Nowej
Wyróżnienie - Urszula Orzechowska z SP w Suchowoli
Wyróżnienie - Weronika Kowalewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy

Relacja z Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Wiedzy o Biebrzańskim PN 2024

W piątek, 7 czerwca 2024 r., w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy odbył się finał Konkursu. Wzięło w nim udział 45 uczniów szkół podstawowych. Finaliści rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Wyniki wyłoniły 10 najlepszych uczestników, którzy wzięli udział w drugim etapie finałowym, gdzie w obecności pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników Parku odpowiadali na pytania dotyczące biebrzańskiej przyrody, historii i kultury. Rozpoznawali miejsca na mapie Parku, a także dźwięki przyrody, żywe okazy ulistnionych pędów drzew i krzewów oraz przedstawione na zdjęciach obiekty, rośliny i zwierzęta żyjące nad Biebrzą. Wyniki 10 najlepszych finalistów z Etapu I (testu) oraz z Etapu II zamieszczamy w tabeli.

W czasie, gdy uczniowie pisali test, nauczyciele wzięli udział w warsztatach na wolnym powietrzu pt. "Z klasą w terenie” dotyczących zabaw przyrodniczych i gier dla grup szkolnych. Zajęcia poprowadziła Ewa Wiatr –BbPN – edukator BbPN. Kolejnym punktem wydarzenia była prelekcja skierowane do nauczycieli i uczniów pt. „W poszukiwaniu wartości. Badania kultury ludowej z perspektywy muzeologicznej” wygłoszona przez Krzysztofa Snarskiego z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Organizatorem konkursu był Biebrzański Park Narodowy. 

Nagrody dla uczestników o wartości 10.300,00 zł sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie Programu aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.

Nagrody dla uczestników o wartości 10.300,00 zł ufundował Partner wydarzenia –  Fundacja PGE.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.

Zdjęcia z konkursu

Nagrody w konkursie ufundowały: