Idź do

Podstawowe zasady dotyczące wędkowania w BbPN.

Do korzystania z obszarów BbPN do amatorskiego połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym upoważnia licencja wędkarska BbPN. Umożliwia ona dojście najkrótszą drogą pieszą i przebywanie oraz wędkowanie na łowisku od świtu do zmierzchu, tzn. od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca oraz połowu ryb zgodnie z regulaminem udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Licencję należy okazywać na każde żądanie Straży Parku, Policji i Straży Rybackiej oraz osobom upoważnionym do kontroli.
Nieprzestrzeganie zasad wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, naraża wędkującego na cofnięcie licencji bez odszkodowania lub przewidziane prawem sankcje karne. 

Ceny licencji wędkarskich BbPN:
- Licencja na 1 dzień, na połowy ryb z łodzi i brzegu - 18 zł
- Licencja weekendowa na połowy ryb z łodzi i brzegu - 40 zł
- Licencja na 14 dni, na połowy ryb z łodzi i brzegu - 75 zł
- Licencja na rok, na połowy ryb z brzegu - 160 zł*
- Licencja na rok, na połowy ryb z łodzi i brzegu - 180 zł*
- Opłata za połów ryb z łodzi - 40 zł**

* roczne licencje wędkarskie BbPN obowiązuje na dany rok kalendarzowy!
** dotyczy wyłącznie członków Okręgu PZW w Białymstoku wędkujących na podstawie odrębnego porozumienia z BbPN (do nabycia w punkcie IT BbPN w Osowcu-Twierdzy oraz przelewem na konto Parku)

Akweny

Cieki wodne na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego udostępnione do amatorskiego połowu ryb:
 • rzeka Biebrza od północnych granic Parku do mostu kolejowego w Osowcu (z łodzi i brzegu)
 • rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi (z łodzi i prawego brzegu)
 • rzeka Jegrznia, od północnych granic Parku do mostu w Ciszewie (z łodzi i prawego brzegu)
 • Kanał Rudzki: na odcinku 500 m od mostu kolejowego w Osowcu (tylko z prawego brzegu)
 • rzeka Sidra od Kolonii Kropiwno do ujścia do rzeki Biebrzy
  rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do ujścia do rzeki Biebrzy
 • rzeka Wissa od Kolonii Łoje Awissa do ujścia do rzeki Biebrzy
UWAGA: W terminie od 1 lutego do 15 lipca obowiązuje zakaz wstępu i połowu na starorzeczach!
Komunikat
Osoby przebywające w Biebrzańskim Parku Narodowym są zobowiązane do przestrzegania przepisów obowiązujących na jego terenie (w Parku obowiązuje m.in. zakaz: biwakowania i parkowania poza miejscami wyznaczonymi, zakłócenia ciszy, wypalania roślinności, palenia ognisk oraz używania otwartego ognia, ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi, używania łodzi i innego sprzętu z silnikami spalinowymi)
Komunikat
Pływanie z silnikami elektrycznymi jest dopuszczone wyłącznie w terminie 01.07 – 31.10 w miejscach udostępnionych do wędkowania z łodzi.
Komunikat
Wędkarz zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymania czystości swego stanowiska w promieniu 10 metrów, bez względu na stan łowiska, jaki wędkarz zastał przed rozpoczęciem połowu.
Komunikat
Osoba przebywająca na obszarze wodnym obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.
Komunikat
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio na: telefon alarmowy Straży Parku 606 634 795 lub na adres Dyrekcji BbPN (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 06 20, e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl).

Rejestr połowu ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym

Poprawnie wypełnione rejestry połowów (które stanowią załącznik rocznych licencji wędkarskich) służą do monitorowania skali wędkarstwa na wodach udostępnionych do wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, określania ilości i masy złowionych ryb oraz ich składu gatunkowego oraz obliczania wskaźników sezonowych. Informacje te dają także wiedzę na temat popularnych odcinków łowisk BbPN oraz ilości ryb, które zostały wypuszczone z powrotem do wody.
Po przybyciu na łowisko prosimy:
 • przed rozpoczęciem wędkowania – wpisać datę i najbliższą miejscowość,
 • w trakcie łowienia – wpisać gatunek i liczbę sztuk tych ryb, które po złowieniu zostają wpuszczone do wody (wpisy dot. złowionych ryb wraz z podaną masą, prosimy wykonywać osobno dla poszczególnych gatunków),
 • po zakończeniu wędkowania należy wpisać gatunek, liczbę i masę sztuk tylko tych ryb, które zabiera się z łowiska
Masę ryb zabieranych z łowiska wpisuje się z dokładnością do 0,1 kg i może być ona wpisana później – tj. po zważeniu ryb (nad wodą lub w domu).

Jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu, wędkarz może kontynuować go na własnoręcznie przygotowanej tabeli.

Wędkarzowi, który okaże wypełniony rejestr połowu za ubiegły rok, przysługuje bonifikata w wysokości 10 zł. przy zakupie rocznej licencji wędkarskiej na rok kolejny (dotyczy zakupu licencji wędkarskich do dnia 30 czerwca  w terenowych punktach sprzedaży).

Rejestr połowów prosimy dostarczyć: osobiście, przez innych wędkarzy lub pracowników BbPN, pocztą  do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz), lub wersji zeskanowanej/fotografii na adres e-mail: it@biebrza.org.pl

Okresy ochronne

Obowiązują następujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
- Boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- Sandacz    - od 1 stycznia do 31 maja
- Szczupak - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- Węgorz - od 1 grudnia do 31 marca
- Sum - od 1 stycznia do 31 maja
- Miętus - od 1 grudnia do końca lutego

wymiary ochronne

Obowiązują następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków:
- Jaź, Kleń, Lin, Leszcz, Miętus (do 25 cm)
- Węgorz (do 60 cm)
- Sum (do 80 cm)

Gatunki, dla których określono górne i dolne wymiary ochronne:
- Boleń (od 45 cm i od 75 cm)
- Sandacz (do 50 cm i od 80 cm)
- Szczupak (do 50 cm i od 90 cm)
- Jelec, Płoć, Wzdręga (do 15 cm)
- Okoń (do 20 cm i od 40 cm)

limity ilościowe

Obowiązują następujące limity ilościowe w poniższych grupach gatunków:
- Lin - do 4 szt.
- Okoń - do 10 szt.
- Leszcz - do 10 szt.
- Miętus - do 2 szt.

Limity ilościowe określone w poszczególnych grupach gatunków:
- Jaź, Kleń - do 5 szt. łącznie
- Boleń, Sandacz, Szczupak - do 2 szt. łącznie
- Węgorz, Sum - 1 szt. łącznie
Komunikat
Uwaga! Łączna liczba złowionych i zabranych z łowiska ryb należących do gatunków: Jaź, Kleń, Lin, Boleń, Sandacz, Szczupak, Węgorz, Sum nie może przekroczyć 10 sztuk. Dopuszcza się zabranie z łowiska w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby ryb należących do pozostałych gatunków.