Idź do

Wystawa plenerowa przy siedzibie Parku

Wystawa fotografii pt. "Czyste powietrze - Biebrza - Przeciwdziałanie Emisjom"
Eksponowana jest przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.
Wystawa zrealizowana w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.
 
„Tam, gdzie jest czysta woda, gleba i powietrze żyją szczęśliwi ludzie”.
Niestety, tylko z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 9 milionów ludzi, w tym 500 tysięcy w Unii Europejskiej i blisko 50 tysięcy w Polsce.
Roczna światowa emisja dwutlenku węgla wynosi około 50 miliardów ton, z czego największy udział stanowi ta pochodząca z zużycia paliw kopalnych. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również wycinki lasów, niewłaściwa gospodarka gruntami, emisja gazów cieplarnianych jak np. metanu i podtlenku azotu. Łącznie od wybuchu rewolucji przemysłowej ludzkość wyemitowała tyle gazów cieplarnianych, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło prawie o połowę, a średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza. Wyższa temperatura, pociąga za sobą poważne zmiany klimatu, biosfery oraz układu lądów i wód.
Przewiduje się, że pod koniec XXI wieku temperatura na świecie może wzrosnąć nawet o 5,7 stopnia Celsjusza. Jeśli w bieżącym stuleciu chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do w miarę bezpiecznego wzrostu o 1,5 stopnia, to do 2050 roku musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera.
Działania, które ludzkość musi podjąć w ciągu trzech najbliższych dekad to redukcja o jedną trzecią obecnych emisji dwutlenku węgla. Wymaga to rozwoju i wdrażania tzw. zielonej energetyki oraz zmniejszenia o połowę emisji pochodzącej z przemysłu, transportu i budynków. Konieczne są również zmiany w stylu życia codziennego, który szczególnie w krajach bogatych prowadzi do marnotrawstwa cennych zasobów. Kolejnym wymaganym działaniem jest wyłapywanie dwutlenku węgla z instalacji energetyczno-przemysłowych, a także bezpośrednio z powietrza.
Już dzisiaj podejmij działania, aby chronić czystość powietrza.
Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, czyli najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Torfowiska schładzają klimat, zmniejszając ilość dwutlenku węgla w atmosferze i ograniczając w ten sposób efekt cieplarniany. Spełniają wiele różnych funkcji przyrodniczych, gromadząc organiczne zasoby węgla i azotu, oczyszczając wody, hamując odpływ wód podziemnych do rzek, magazynując wody podziemne i powierzchniowe. Niestety ponad połowa obszarów podmokłych w skali światowej zanikła lub została trwale zniszczona w ciągu ostatniego stulecia.
W sytuacji, gdy ludzkość zmaga się ze skutkami ocieplenia klimatu, ochrona obszarów wodno-błotnych to jedno z najważniejszych zadań. Razem możemy chronić mokradła poprzez nasze codzienne ekologiczne wybory i zachowania przyjazne środowisku.