Idź do

Ponownie udostępniona infrastruktura turystyczna

Zniesione ograniczenia

Ostrzeżenia

Szlaki okresowo podmokłe!

Szlaki okresowo podmokłe, wymagające obuwia gumowego:

WODERY: 
  • czerwony szlak pieszy Barwik - Gugny (odcinek Gugny - Kosódka)
  • żółtym szlaku pieszy Polkowo - Nowy Świat (odcinek Kopytkowo - Nowy Świat)
  • ścieżka edukacyjna "Mścichy - Biały Grąd"

WYSOKIE OBUWIE GUMOWE:
  • czerwony szlak pieszy Rajgród - Grzędy (odcinek -"Wilcza Góra" - "Dział Kumkowskiego")

OBUWIE GUMOWE: 
  • zielony szlak pieszy Grzędy - Kłycek (odcinek "Solistowska Góra" - połączenie ze szlakiem czerwonym oraz odcinek wzdłuż kan. Woźnawiejskiego)

Uwaga na śliską nawierzchnię!

Uwaga na śliską nawierzchnię, stwarzającą ryzyko upadku! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z infrastruktury turystycznej BbPN. Powierzchnie kładek, schodów, wież i platform widokowych po opadach śniegu i deszczu mogą być wilgotne i oblodzone. Prosimy także zachować ostrożność przy korzystaniu z elementów infrastruktury turystycznej, których stan techniczny wskazuje na znaczny stopień zużycia.

Informacje

Zamknięta infrastruktura turystyczna

  • Uwaga! Z dniem 05.09.2023 r. decyzją konserwatora obwodu ochronnego Grzędy oraz dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego, zamknięty zostaje fragment ścieżki edukacyjnej "Czerwone Bagno" od strony torfowiska przejściowego (ostatnie 100 m od strony północnej) wraz z kładką prowadzącą do platformy widokowej. Decyzja jest podyktowana złym stanem technicznym drewnianej infrastruktury i niebezpieczeństwem z jakim wiązałoby się jej dalsze wykorzystywanie przez zwiedzających.
  • Z dniem 06.07.2022 r. zamknięta została wieża widokowa na ścieżce edukacyjnej "Grobla Honczarowska" (zarządzenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 16/2022).

Czasowe zamknięcie szlaków turystycznych

  • Informujemy, że z dniem 05.04.2024 r. ścieżka edukacyjna "Las w zasięgu ręki" została zamknięta. Zakaz ten będzie obowiązywać do odwołania (zarządzenie nr 10/2024 ws. zamknięcia ścieżki edukacyjnej Las w zasięgu ręki).
  • Informujemy, że z dniem 22.03.2024 r. ścieżka edukacyjna "Grobla Honczarowska" została zamknięta. Zakaz ten będzie obowiązywać do odwołania (zarządzenie nr 5/2024 ws. zamknięcia scieżki edukacyjnej Grobla Honczarowska).
  • Uwaga! Informujemy, iż z dniem 27 września 2023 r. decyzją dyrektora Biebrzańskiego Parku Nardowego zamknięty został fragment ścieżki edukacyjnej Góra Skobla (zarządzenie nr 23/2023 z dnia 27 września 2023 r. ws. zamknięcia części ścieżki edukacyjnej Góra Skobla), wieża widokowa "Osowiec-fosa" (zarządzenie nr 24/2023 z dnia 27 września 2023 r. ws. zamknięcia wieży widokowej Osowiec fosa) oraz zlikwidowany został fragment drewnianej kładki (pomostu widokowego) na ścieżce edukacyjnej "Czerwone Bagno" (zarządzenie nr 22/2023 z dnia 27 września 2023 r. ws. likwidacji części scieżki edukacyjnej Czerwone Bagno) - więcej informacji.

Zasady korzystania z parku

Cała przyroda Parku oraz jego walory krajobrazowe podlegają ochronie ustawowej, a odwiedzający są proszeni o odnoszenie się do niej z należytym szacunkiem.
Odwiedzający są proszeni o zachowanie ciszy i pozostawienie po sobie takiego porządku, jakiego oczekują przy następnych odwiedzinach w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Zwiedzanie Parku może odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych (pieszych i rowerowych), ścieżkach edukacyjnych i biegowych, drogach publicznych, oraz szlakach wodnych rzekami: Biebrza, Brzozówka, Ełk, Jegrznia, Netta, Sidra i Wissa, oraz kanałach Augustowskim i Rudzkim, a także podwodnym szlakiem Biebrzy „Po drugiej stronie lustra”.
Za wstęp do Parku pobiera się opłatę w formie wykupienia karty wstępu, odrębnej na szlaki lądowe i wodne.
Za udostępnianie Parku do wędkowania pobierana jest opłata w formie „Licencji na amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym”.
Ruch pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie po udostępnionych drogach publicznych i dojazdach do miejsc postojowych.
Poszczególne trasy turystyczne mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego na całych odcinkach lub częściowo ze względu na: lęgi ptactwa, okresy godowe łosi (bukowisko) i jeleni (rykowisko), zagrożenia pożarowe, niekorzystne warunki pogodowe i skutki ich występowania (jak np.: wiatrołomy, śniegołomy, zawały).
Grupy liczące powyżej 7 osób są obowiązane zwiedzać Park po szlakach lądowych pod opieką przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”.
Biwakowanie, rozpalanie ognisk, palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego płomienia na terenie BbPN, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Psy można wprowadzać tylko na niektóre szlaki, na smyczy do 1,5 m długości.
Przebywanie w miejscach udostępnionych w BbPN może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku odwiedzający podejmują w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko.