Idź do
W Biebrzańskim Parku Narodowym można wprowadzać psy (na smyczy o długości do 1,5 metra) na drogi publiczne oraz następujące szlaki i ścieżki edukacyjne (zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 ws. sposobów udostępniania obszarów BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych (§1, ust. 16):
- szlak pieszy niebieski od Lipska do Osowca (z wyłączeniem kompleksu leśnego Trzyrzeczki)
- szlak pieszy żółty od Goniądza do przejazdu kolejowego przed Sośnia
- szlak pieszy żółty z Polkowa do Kopytkowa
- szlak pieszy żółty i rowerowy zielony od Leśniczówki „Łosiowy Kąt" w Orzechówce do wsi Tajenko
- szlak pieszy czerwony od wsi Woźnawieś do Leśniczówki Grzędy
- szlak rowerowy „Green Velo" na całej długości
- szlak rowerowy czerwony „Podlaski Szlak Bociani" na całej długości,
- szlak rowerowy niebieski z Gugien do Trzciannego,
- szlak rowerowy zielony z Osowca do Uścianka,
- szlak rowerowy żółty od mostu w Kuligach do Leśniczówki Grzędy
- ścieżka edukacyjna „Las" i „Kładka” w Osowcu-Twierdzy, łącznie z wieżą widokową przy Kanale Rudzkim
- ścieżka edukacyjna „Biały Grąd"