Idź do
W Biebrzańskim Parku Narodowym można wprowadzać psy (na smyczy o długości do 1,5 metra) na drogi publiczne oraz następujące szlaki i ścieżki edukacyjne (zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2024 ws. sposobów udostępniania obszarów BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych (§1, ust. 16):
- szlak pieszy niebieski od Lipska do Osowca (z wyłączeniem kompleksu leśnego Trzyrzeczki),
- szlak pieszy żółty od Goniądza do przejazdu kolejowego przed Sośnią,
- szlak pieszy żółty z Polkowa do Kopytkowa,
- szlak pieszy żółty i rowerowy R-11 od Leśniczówki „Łosiowy Kąt” w Orzechówce 
do wsi Tajenko,
- szlak pieszy czerwony od wsi Woźnawieś do budynku Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy,
- szlak rowerowy żółty od mostu w Kuligach do budynku Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy,
- szlak rowerowy czerwony „Podlaski Szlak Bociani” na całej długości,
- szlak rowerowy niebieski z Gugien do Trzciannego,
- szlak rowerowy zielony z Osowca do Uścianka,
- szlak rowerowy „Green Velo” na całej długości,
- ścieżka edukacyjna „Góra Skobla”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Downary, działki nr 1349, 1361 i 1348,
- ścieżka edukacyjna „Kładka”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Osowiec działki nr 275/5 i 173, 
- ścieżka edukacyjna „Biały Grąd”, obręb ewidencyjny Mścichy, działka nr 401.