Idź do

Nurkowanie

Pierwszy w Polsce turystyczny szlak podwodny Biebrza – po drugiej stronie lustra powstał w 2014 roku z inicjatywy Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków „Meander” we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Pozwala on zobaczyć Biebrzę z zupełnie innej perspektywy. Oś szlaku tworzy 2-kilometrowy odcinek Biebrzy przylegający do miasta Goniądz. Szlak obejmuje również dwie odnogi rzeki, tworzące pętle: dłuższą (tzw. "Magdziej") oraz krótszą (tzw. "Trzecia Woda").

Ze względu na bezpieczeństwo nurkujących, w podwodnym spływie mogą wziąć udział co najmniej 2 osoby, jednak nie więcej niż 8. W przypadku nurkowania z użyciem aparatów oddechowych, wymagana jest obecność płetwonurka-przewodnika posiadającego uprawnienia potwierdzone certyfikatem, co najmniej „Divemaster” (lub równorzędnym: P-3, Klasa I, CMAS ***, Master Diver, Level 3, „Dive Leader” EN 1453-3) oraz „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”. 

Komunikat
Uwaga!
Korzystanie ze szlaku jest możliwe 1 maja do 31 października a szczegółowe zasady określone są w §4 zarządzenia nr 13/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych.