Idź do

Kontakt z mediami

Informujemy, że pisemnych informacji, wywiadów dla mediów i innych form medialnych, dotyczących działalności Parku udzielają: dyrektor lub upoważniony zastępca dyrektora, a także, po uzgodnieniu z dyrektorem lub zastępcą dyrektora, inni pracownicy Parku.

W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem: tel. (+48) 85 738 0620, 85 738 3000; sekretariat@biebrza.org.pl

Logo, Księga znaku

Poniżej zamieszczamy logo BbPN oraz Księgę znaku do pobrania.
Na wykorzystanie logo Parku potrzebna jest zgoda Dyrektora. Aby ją uzyskać należy każdorazowo złożyć  wniosek na piśmie lub mailowo sekretariat@biebrza.org.pl  podając cel w jakim ma być użyte logo Parku.