Idź do

Adresatami działań edukacyjnych są:
 • mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin leżących w granicach i sąsiadujących z Parkiem: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Knyszyn, Lipsk, Piątnica, Mońki, Nowy Dwór, Rajgród, Radziłów, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna), w tym rolnicy, interesariusze, kwaterodawcy oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych;

 • uczniowie oraz nauczyciele z ok. 85 placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i innych); 

 • grupy szkolne spoza regionu;

 • przewodnicy, organizatory turystyki i zajęć przyrodniczych; 

 • przyrodnicy i miłośnicy bagien Biebrzańskich;

 • turyści z Polski i zagranicy;

 • internauci, użytkownicy portalu społecznościowego Facebook;

 • czytelnicy wydawnictw Parkowych.

Opłaty za usługi edukacyjne

Rodzaj usługi
Cena
zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób na terenie BbPN - za godzinę zajęć /1 prowadzący
50 zł
korzystanie z pracowni edukacyjnej (niezależnie od czasu) - za osobę.
5 zł
zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób w języku angielskim - za godzinę zajęć /1 prowadzący
100 zł
usługa przewodnicka pracownika Parku: w języku polskim - cena za 1 godzinę.
50 zł
usługa przewodnicka pracownika Parku: w języku angielskim - cena za 1 godzinę
100 zł

Podane powyższej kwoty zawierają podatek VAT.


Opłaty za zajęcia w formie gotówkowej pobierane są w kasie. Wpłaty przelewowe, po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji Dyrekcji, można dokonać na konto bankowe Biebrzańskiego Parku Narodowego. 


Kontakt w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych: Beata Głębocka, Kierownik Działu Edukacji BbPN, tel. 085 738 30 09, adres mailowy: beata.glebocka@biebrza.org.pl

Działania edukacyjne realizowane są poprzez:


 • zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz szkolenia o tematyce przyrodniczej (stacjonarne oraz terenowe);

 • imprezy i wydarzenia edukacyjne organizowane przez Park w CEiZ w Osowcu-Twierdzy;

 • imprezy zewnętrzne, w których Park uczestniczy; 

 • wystawy stałe i czasowe o tematyce przyrodniczej (fotograficzne, malarskie, rękodzielnicze, etnograficzne, historyczne), organizowane w CEiZ BbPN oraz udostępniane na zewnątrz,;

 • konkursy (fotograficzne, wiedzy, plastyczne);

 • wydawnictwa popularno-naukowe (czasopisma, gazety, albumy, przewodniki, foldery, broszury, mapy, ulotki i in.);

 • posty edukacyjne, filmy edukacyjnych zagadki i konkursy zamieszczane na stronie internetowej www.biebrza.org.pl portalu społecznościowego Facebook oraz kanale YouTube.