Idź do

Adresatami działań edukacyjnych są:


 • mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin leżących w granicach i sąsiadujących z Parkiem: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Knyszyn, Lipsk, Piątnica, Mońki, Nowy Dwór, Rajgród, Radziłów, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna), w tym rolnicy, interesariusze, kwaterodawcy oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych;
 • uczniowie oraz nauczyciele z ok. 85 placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i innych); 
 • grupy szkolne spoza regionu;
 • przewodnicy, organizatory turystyki i zajęć przyrodniczych; 
 • przyrodnicy i miłośnicy bagien Biebrzańskich;
 • turyści z Polski i zagranicy;
 • internauci, użytkownicy portalu społecznościowego Facebook;
 • czytelnicy wydawnictw Parkowych.

Opłaty za usługi edukacyjne

Rodzaj usługi
Cena
zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób na terenie BbPN - za godzinę zajęć /1 prowadzący
50 zł
korzystanie z pracowni edukacyjnej (niezależnie od czasu) - za osobę.
5 zł
zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób w języku angielskim - za godzinę zajęć /1 prowadzący
100 zł
usługa przewodnicka pracownika Parku: w języku polskim - cena za 1 godzinę.
50 zł
usługa przewodnicka pracownika Parku: w języku angielskim - cena za 1 godzinę
100 zł

Podane powyższej kwoty zawierają podatek VAT.

Opłaty za zajęcia w formie gotówkowej pobierane są w kasie. Wpłaty przelewowe, po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji Dyrekcji, można dokonać na konto bankowe Biebrzańskiego Parku Narodowego. 


Kontakt w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych: Beata Głębocka, Kierownik Działu Edukacji BbPN, tel. 085 738 30 09, adres mailowy: beata.glebocka@biebrza.org.pl

Działania edukacyjne realizowane są poprzez:

 • zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz szkolenia o tematyce przyrodniczej (stacjonarne oraz terenowe);
 • imprezy i wydarzenia edukacyjne organizowane przez Park w CEiZ w Osowcu-Twierdzy;
 • imprezy zewnętrzne, w których Park uczestniczy; 
 • wystawy stałe i czasowe o tematyce przyrodniczej (fotograficzne, malarskie, rękodzielnicze, etnograficzne, historyczne), organizowane w CEiZ BbPN oraz udostępniane na zewnątrz,;
 • konkursy (fotograficzne, wiedzy, plastyczne);
 • wydawnictwa popularno-naukowe (czasopisma, gazety, albumy, przewodniki, foldery, broszury, mapy, ulotki i in.);
 • posty edukacyjne, filmy edukacyjnych zagadki i konkursy zamieszczane na stronie internetowej www.biebrza.org.pl portalu społecznościowego Facebook oraz kanale YouTube.