Idź do

Cele

Celem działań edukacyjnych jest m.in.:
 • szerzenie i rozwijanie wiedzy przyrodniczej, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na piękno i bogactwo natury;
 • podwyższenie świadomości ekologicznej poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz pobudzanie chęci działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju; 
 • budowanie pozytywnego wizerunku Parku, pogłębianie wiedzy na jego temat oraz uzyskanie społecznego zrozumienia dla działań ochronnych prowadzonych przez Park.

Adresaci

Adresatami działań edukacyjnych realizowanych przez Biebrzański Park Narodowy są:

 •  mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin leżących w granicach i sąsiadujących z Parkiem: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Knyszyn, Lipsk, Piątnica, Mońki, Nowy Dwór, Rajgród, Radziłów, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna), w tym rolnicy, interesariusze, kwaterodawcy oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych;
 • uczniowie oraz nauczyciele z ok. 85 placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i innych); 
 • grupy szkolne spoza regionu;
 • przewodnicy, organizatory turystyki i zajęć przyrodniczych; 
 • przyrodnicy i miłośnicy bagien Biebrzańskich;
 • turyści z Polski i zagranicy;
 • internauci, użytkownicy portalu społecznościowego Facebook;
 • czytelnicy wydawnictw Parkowych.

Metody i środki edukacyjne

Działania edukacyjne realizowane są poprzez:
 • zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz szkolenia o tematyce przyrodniczej (stacjonarne oraz terenowe);
 • imprezy i wydarzenia edukacyjne organizowane przez Park w CEiZ w Osowcu-Twierdzy;
 • imprezy zewnętrzne, w których Park uczestniczy; 
 • wystawy stałe i czasowe o tematyce przyrodniczej (fotograficzne, malarskie, rękodzielnicze, etnograficzne, historyczne), organizowane w CEiZ BbPN oraz udostępniane na zewnątrz,;
 • konkursy (fotograficzne, wiedzy, plastyczne);
 • wydawnictwa popularno-naukowe (czasopisma, gazety, albumy, przewodniki, foldery, broszury, mapy, ulotki i in.);
 • posty edukacyjne, filmy edukacyjnych zagadki i konkursy zamieszczane na stronie internetowej  portalu społecznościowego Facebook oraz kanale YouTube.

Sala konferencyjna

W sali konferencyjnej odbywają się pokazy filmów, prezentacje i wykłady oraz otwarte spotkania popularno-naukowe tzw. Wszechnice Biebrzańskie.

Sale edukacyjne

Każda z dwóch sal wykorzystywana jest do spotkań w gronie do około 25 osób. Najczęściej odbywają się tam wykłady, prelekcje, zajęcia edukacyjne lub warsztaty plastyczne.

Sala ekspozycyjna

Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN znajduje się w Osowcu-Twierdzy 8. W budynku tym, tuż przy recepcji Parku, naszym gościom udostępniamy salę ekspozycyjną. Ekspozycja została tak zaprojektowana, by zwiedzający (włączając też osoby niepełnosprawne) mogli samodzielnie z niej korzystać, bez udziału przewodnika. Pracownik recepcji lub edukacji Parku decyduje, kiedy i ile osób może wejść na salę, zwykle jednorazowo nie więcej niż 30 osób. Zwiedzanie składa się z 2 etapów. W pierwszym, trwającym ok. 10 min., zwiedzaniem kieruje automatyczny głos lektora. W drugim etapie zwiedzający korzystają z sali samodzielnie, w czasie nielimitowanym (o ile zbyt długo nie blokują kolejki).  Zwiedzanie wystawy rozpoczyna się na drewnianej kładce, na wzór budowanych „w terenie” w Parku. W centrum podestu znajduje się ekran, umieszczony tuż nad podłogą. Sterowane automatycznie urządzenia uruchomią serię pokazów multimedialnych. Najpierw film obrazujący dynamikę zmieniającego się na przełomie roku krajobrazu doliny Biebrzy, zmienność flory i fauny oraz życia w wodzie. Następnie przestrzenna ścieżka dźwiękowa i makieta rozgwieżdżonego nieba przenoszą zwiedzających w marcową noc na rozlewiska Biebrzy, by nasłuchiwać przelotów ptactwa wodno-błotnego. Po zejściu z kładki, zaczyna się zwiedzanie indywidualne. To czas na spróbowanie swoich sił w licznych grach edukacyjnych i aktywnościach zręcznościowych, np. „Wiosenny wyścig batalionów”, „Magnetyczne starorzecze” czy „Biebrzański krajobraz”. Z materacy imitujących torfowisko można obejrzeć prezentację filmową o przyrodzie bagien biebrzańskich, wyświetlaną na specjalnym, dużym ekranie łukowym, dającym większe odczucie realności oglądanych scen niż na zwykłym płaskim ekranie. Znaczą część ekspozycji zajmuje tzw. diorama z dermo-plastycznymi eksponatami łosi, bobrów oraz niektórych ptaków BbPN. To świetne miejsce do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia ze zwierzętami w tle. W sali można również nauczyć się rozpoznawania podstawowych tropów i śladów zwierząt – od największego łosia po najmniejsze bezkręgowce. W tzw. „skrzyni pełnej niespodzianek” każdy (nawet niewidomi) mają okazję dotknąć i dokładnie zapoznać się z prawdziwymi eksponatami zwierzęcych śladów, np. porożami jeleniowatych, zgryzami bobrowymi, piórami czy domkami owadów. Ciekawym przystankiem jest interaktywna tablica „Biebrzańskie Sianokosy”, która w multimedialny sposób prezentuje wybrane zagadnienia związane z łąkami biebrzańskimi – ich bioróżnorodnością i gospodarowaniem na nich przez człowieka. 
 

Centrum Edukacji BbPN

Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN im. Adama Pałczyńskiego to siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego zlokalizowana w miejscowości Osowiec-Twierdza. W siedzibie parku znajdują się m.in.: informacja turystyczna, sklepik z pamiątkami, hol wystawienniczy oraz multimedialna sala ekspozycyjna. Turyści mogą też skorzystać z sali konferencyjnej, w której odbywają się pokazy filmów lub otwarte spotkania popularno-naukowe tzw. Wszechnice Biebrzańskie.