Idź do

Biebrzański Park Narodowy X lat 1993-2003

Biebrzański Park Narodowy 2003, ISBN: 83-916014-3-9

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Wszechnica Biebrzańska - Zeszyty 1-8

Biebrzański Park Narodowy, 2006-2018
ISBN: 83-921241-7-0, 83-921241-8-9, 978-83-60774-01-4, 978-83-66774-13-7, 978-83-60774-19-9, 978-83-60774-20-5, 978-83-60774-21-2, 978-83-60774-22-9

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Storczyki Biebrzańskiego Parku Narodowego i Polski północno-wschodniej

Biebrzański Park Narodowy 2009, ISBN: 978-83-60774-06-9

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Badania i problemy ochrony orlika grubodziobego i orlika krzykliwego.

Biebrzański Park Narodowy 2005, ISBN: 83-921241-3-8

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Biebrzańskie Żywoty

Biebrzański Park Narodowy 2013, Autor: Artur Wiatr, ISBN: 978-83-60774-11-3

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

W krainie Biebrzy - przewodnik

Publikacja na zlecenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 1996,
ISBN: 83-904804-2-5

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Sytuacja populacji łosia w Polsce

Libra, Biebrzański Park Narodowy, 2004,
ISBN: 83-88463-39-X

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych

Biebrzański Park Narodowy, 2003,
ISBN: 83-916014-5-5

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Przewodnik. Biebrzański Park Narodowy

Fundacja sąsiedzi, Biebrzański Park Narodowy, 2019,
ISBN: 78-83-64505-68-3

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Przewodnik. Biebrza National Park

Biebrzański Park Narodowy, 2020,
ISBN: 978-83-60774-26-7

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Przewodnik. Bebros Nationalinis Parkas

Biebrzański Park Narodowy, 2020,
ISBN: 978-83-60774-27-4

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Wierzby Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy, 2007,
ISBN: 978-83-60774-00-7

Możliwość zakupu w siedzibie BbPN.

Świat roślin biebrzańskich grądzików

Biebrzański Park Narodowy, 2014
ISBN: 978-83-60774-12-0

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Butterflies of the Biebrza National Park

Biebrzański Park Narodowy, 2009,
ISBN: 978-83-60774-07-6

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego – Monografia.

Biebrzański Park Narodowy, 2005,
ISBN: 83-921241-2-X

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Bóbr – symbol powrotu do natury – problemy czy korzyści.

Biebrzański Park Narodowy, 2010,
ISBN: 978-83-60774-08-03

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Motyle Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy, 2009,
ISBN: 978-83-60774-07-6

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Biebrza. Album fotograficzny.

Fundacja Sąsiedzi, Biebrzański Park Narodowy, 2018,
ISBN: 978-83-64505-55-3

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Motyle Ekosystemów Bagiennych

Biebrzański Park Narodowy, 2008,
ISBN: 978-83-60774-05-2

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

80 lat ochrony ścisłej Czerwonego Bagna w dolinie Biebrzy.

Libra, Biebrzański Park Narodowy, 2005,
ISBN: 83-88463-52-7

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy, 2006,
ISBN: 83-921241-9-7

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Problemy badawcze i perspektywy ochrony storczykowatych w Polsce.

Uniwersytet w Białymstoku; Biebrzański PN, 2008,
ISBN: 978-83-60774-02-1

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Biebrzańskie Sianokosy

Biebrzański Park Narodowy, 2006,
ISBN: 83-921241-5-4

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Biebrzańskie Haiku

Biebrzański Park Narodowy, 2002,
ISBN: 83-916014-1-2

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Lista gatunków roślin naczyniowych Biebrzańskiego Parku Narodowego i Kotliny Biebrzańskiej

Biebrzański Park Narodowy, 2003,
ISBN: 83-916014-2-0

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.

Biebrzański Park Narodowy w zrównoważonym rozwoju regionu.

Biebrzański Park Narodowy, 2006,
ISBN: 83-921241-6-2

Pozycja dostępna na miejscu w bibliotece BbPN.