Idź do

Wiesz wszystko o swojej sprawie?

Przejdź bezpośrednio do formularza lub przeczytaj więcej o swojej sprawie dzięki jednej ze stron umieszczonych niżej.

Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie dźwięków w BbPN

Wniosek o wydanie zezwolenia foto-wideo

Załatw sprawę

Loty dronami w Biebrzańskim PN

Wniosek o udzielenie zgody dyrektora Parku na lot dronem

Załatw sprawę

Zezwolenia na badania naukowe, monitoring lub zajęcia dydaktyczne

Na prowadzenie badań naukowych, monitoringu lub zajęć dydaktycznych wymagana jest zgoda dyrektora Parku.

Załatw sprawę

Sprzedaż biomasy pozyskanej kosztem nabywcy

Nabór wniosków o sprzedaż biomasy z gruntów wskazanych przez Wnioskodawców

Załatw sprawę

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Załatw sprawę

Szkody wyrządzone przez bobry lub żubry

Załatw sprawę