Idź do

Zasady udostępniania parku do badań naukowych i monitoringu

Udostępnianie Biebrzańskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu reguluje Zarządzenie Dyrektora BbPN nr 25/2018 z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do badań naukowych, monitoringu i zajęć dydaktycznych.

Zezwolenia na badania naukowe, monitoring lub zajęcia dydaktyczne są wydawane po złożeniu stosownego wniosku.

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić m.in. jeżeli:
  • prace mogą wpłynąć negatywnie na środowisko przyrodnicze BbPN;
  • prace mogą być realizowane poza obszarem BbPN;
  • wnioskodawca nie dopełnił obowiązku sprawozdawczości z prac w roku poprzednim.