Idź do

Mapy obszarów dopuszczonych do grzybobrania

Pozyskiwanie w celach rekreacyjnych grzybów jadalnych nieobjętych ochroną gatunkową na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego dozwolone jest wyłącznie dla mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem, w okresie od 1 czerwca do 31 października, tyko na wyznaczonych obszarach. Zgodnie z powyższym zapisem do grzybobrania udostępnione są wymienione oddziały leśne:
  • w Basenie Środkowym Północ (Uroczysko Tajno), oddziały - 34, 35, 40, 41, 42, 43 , 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (jednorazowo nie więcej niż 50 osób),
  • w Basenie Dolnym (Uroczysko Sośnia), oddziały - 322, 323, 316, 317, 318, 319, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 303, 304, 305, 306, 307 (jednorazowo nie więcej niż 50 osób),
  • w Basenie Dolnym (Uroczysko Osowiec), oddziały - 351, 344, 336, 328, 337, 329, 338, 330, 339, 331, 340, 332, 341, 333, 334, 335, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353 (jednorazowo nie więcej niż 100 osób).