Idź do
Komunikat
Ważne informacje:
  • Liczebność grupy turystów zwiedzających Park pod opieką jednego przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” nie może przekraczać 25 osób.
  • Aktualne „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” jest równocześnie biletem wielokrotnego wstępu do Parku.
  • Biebrzański Park Narodowy nie prowadzi usług przewodnickich dla grup prywatnych.
  • Obsługa ruchu turystycznego BbPN może być powierzona przez dyrektora Parku osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
  • Na szlakach wodnych nie jest wymagana opieka przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”
  • Znajomość języków obcych powinna być potwierdzona zgodnie z zapisami "Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych" (art. 32).
  • Cennik usług ustalają indywidualnie przewodnicy.
  • Zasady świadczenia usług przewodnickich w BbPN reguluje Zarządzenie Dyrektora Biebrzańskiego PN nr 33/2022 ws. przewodników turystycznych oraz "Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym".
  • Biebrzański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług przewodnickich.
Osoby posiadające "Zezwolenie Dyrektora BbPN na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym" w 2024 r.
Grupy turystów liczące powyżej 7 osób obowiązane są zwiedzać Park (dotyczy szlaków lądowych) pod opieką przewodnika, posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym”.

Uwaga! Dnia 31.01.2024 r. lista zostanie zaktualizowana zgodnie z opłatami za zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich na rok 2024.
Opłatę za rok kalendarzowy (120 zł) można wnieść w siedzibie Parku lub przelewem na numer konta:
10 1130 1059 0017 3397 2620 0006 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz