Idź do

Darowizny

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 8h ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, jednym ze źródeł dochodu parków narodowych, mogą być darowizny.

Biebrzański Park Narodowy uruchomił specjalne konto bankowe na które przyjmujemy darowizny wspomagające naszą działalność. Darowizny te mogą być kierowane na konkretne działania, mogą także zasilać nasze przychody bez wskazywania szczegółowego przeznaczenia darowanych środków.

Środki z darowizn Biebrzański Park Narodowy przeznacza na:
  • ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
  • ochronę siedlisk przyrodniczych
  • rehabilitację zwierząt, utrzymanie hodowli rezerwatowej konika polskiego
Darowizny mogą być anonimowe, ale liczymy na możliwość upubliczniania darczyńców na naszej stronie internetowej, oczywiście po uzyskaniu zgody.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na wyodrębniony rachunek przeznaczony na darowizny na rzecz BbPN w Banku Gospodarstwa Krajowego:

SWIFT: GOSKPLPW

IBAN:  PL 53 1130 1059 0017 3397 2620 0008

Biebrzański Park Narodowy

Adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

Tytuł wpłaty: "darowizna" 

lub na cele szczegółowe, np: " darowizna na ORZ"

Osoby fizyczne i prawne, które zdecydują się na przekazanie darowizny dla Biebrzańskiego Parku Narodowego i potrzebują  zawrzeć umowę są proszone o kontakt, mailem na adres sekretariat@biebrza.org.pl  lub  tel: (+48) 857 380 620; 857 383 000; fax: (+48) 857 383 021.

Informujemy, że nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zatem nie jest możliwe odpisanie darowizny jako 1% od podatku.

Ośrodek rehabilitacji zwierząt jest miejscem, w którym dziko żyjące zwierzęta wymagające czasowej opieki człowieka są leczone i rehabilitowane w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego. Ranne i osłabione dzikie zwierzęta po okresie leczenia i rehabilitacji wracają do środowiska naturalnego w pełni przystosowane do samodzielnego życia na wolności. Nie pobieramy opłat za przekazywanie do Ośrodka dzikich zwierząt wymagających pomocy.

Koniki polskie w BbPN utrzymywane są w systemie hodowli rezerwatowej. Oznacza to, że przez cały rok przebywają na swobodzie, prowadzą życie podporządkowane naturalnym rytmom przyrody, samodzielnie poszukują pokarmu i decydują o miejscu pobytu, przebywają w tym samym środowisku co inne dziko żyjące zwierzęta. Ingerencja człowieka w życie koników w tym systemie utrzymania jest minimalna.

Hodowla koników polskich oraz leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt trafiających do Ośrodka są finansowane ze środków własnych BbPN, z dotacji zewnętrznych oraz darowizn przekazywanych przez instytucje i osoby prywatne. Środki z darowizn przeznaczamy na zakup karmy dla zwierząt, leków oraz na realizację bieżących potrzeb Ośrodka.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat dostępnych możliwości wsparcia naszego Ośrodka zachęcamy do kontaktu dawid.wojcik@biebrza.org.pl  lub  tel: 85 877 74 92, 609 684 265