Idź do

Biblioteka BbPN

W księgozbiorze biblioteki Parku znajduje się literatura fachowa z zakresu szeroko pojętego przyrodoznawstwa, ochrony przyrody i jej zasobów oraz turystyki o charakterze naukowym i popularnonaukowym, jak również albumy, mapy i przewodniki. Większość pozycji inwentarzowych dotyczy Doliny Biebrzy i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz innych polskich parków narodowych. 
W zbiorach biblioteki parku posiadamy książki, czasopisma naukowe i popularno-naukowe o tematyce przyrodniczej i turystycznej, wydawnictwa lokalne, prace niepublikowane (ekspertyzy, plany ochrony, prace doktorskie i magisterskie), odbitki artykułów i wycinki prasowe dotyczące Parku, dydaktyczne i promocyjne wydawnictwa parków narodowych oraz filmy przyrodnicze na nośnikach DVD i VHS.

Zasady udostępniania zbiorów biblioteki Biebrzańskiego Parku Narodowego

 
  • Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Działu Edukacji. Biblioteka prowadzona jest przez pracownika Działu Edukacji. Ze względu na inne obowiązki pracownika Parku, polecamy wcześniejszy telefoniczny kontakt pod numerem: 085 738 30 10.
  • Pracownicy etatowi Parku mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu lub wypożyczając na podstawie wypisanego rewersu na czas określony.
  • Każdy z pracowników Parku posiada własną kartę biblioteczną i materialnie ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
  • Osoby nie zatrudnione w Biebrzańskim Parku Narodowym mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu w czytelni.