Idź do

Dane teleadresowe

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz 

NIP: 546-139-07-05


REGON: 200667985


Rachunek przychodów i wydatków – skonsolidowany:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

10 1130 1059 0017 3397 2620 0006

Numery telefonów

Sekretariat
(7.30-15.30)
(+48) 85 738 30 00

Informacja turystyczna
(7.30-15.30)

(+48) 85 738 30 33, 85 738 30 34, 85 738 30 35

Straż Parku
(w godzinach służby pracowników SP)
+48 606 634 795

Fax
+48 85 738 30 21

Adresy email

Sekretariat
sekretariat@biebrza.org.pl

Informacja turystyczna
it@biebrza.org.pl

Wolontariat
wolontariat@biebrza.org.pl

Inspektor Ochrony Danych
iod@biebrza.org.pl

Załatwianie spraw - bezpośredni kontakt telefoniczny

 • uzgadnianie warunków zabudowy: 85 738 3053, 85 738 3058;
 • uzgadnianie decyzji dot. wycinki drzew na gruntach nieleśnych: 86 211 9624;
 • sprzedaż biomasy: 86 211 9624, 85 738 3050;
 • dzierżawy: 85 738 3057, 85 738 3050;
 • szkody łowieckie: 85 738 3002;
 • nadzór nad lasami niepaństwowymi i szacowanie szkód: tel.: +48 85 738 3044, 600 825 630;
 • wykup gruntów: 780 285 214;
 • monitoring przyrodniczy: 85 738 3005, 85 738 3031;
 • zezwolenia na badania: 85 738 3052;
 • zezwolenia na loty: 85 738 3017;
 • sprawy finansowo-księgowe: 85 738 3036;
 • sprawy administracyjne: 85 738 3054;
 • informacja turystyczna:  85 738 3035;
 • Sekretariat: 85 738 3000;
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt: 85 877 7492, 609 684 265;
 • Posterunek Straży Parku: 606 634 795;
 • zgłaszanie pożarów: 85 738 0341 (w godzinach dyżuru), 998 (całodobowo)

Pracownicy Parku

tel. +48 85 738 3026
ewelina.krzynowek@biebrza.org.pl
tel.  +48 85 738 3008
Kazimierz.Kalinowski@biebrza.org.pl
tel. +48 85 738 3002
Robert.Acewicz@biebrza.org.pl
tel. +48 85 738 3017
Krzysztof.Bach@biebrza.org.pl
Turystyka w Parku

tel. +48 85 738 3055
Grzegorz.Wrocenski@biebrza.org.pl

Samodzielne Stanowiska

tel. +48 85 738 3028
Iwona.Wrocenska@biebrza.org.pl
tel. +48 85 738 3023
Karolina.Tarka@biebrza.org.pl
tel. +48 85 738 3030
Adam.Chudek@biebrza.org.pl
tel. +48 857 383 3032
Piotr.Waniewski@biebrza.org.pl

Służba terenowa

tel. +48 662 248 782
Piotr.Dombrowski@biebrza.org.pl
tel. +48 576 011 190
Krzysztof.Henel@biebrza.org.pl
tel. +48 668 446 884
Andrzej.Sikora@biebrza.org.pl
tel. +48 784 494 221 
Jerzy.Rolnik@biebrza.org.pl
tel. +48 604 486 475
Wawrzyniec.Luszcz@biebrza.org.pl
tel. +48 605 884 808
Krzysztof.Pisanko@biebrza.org.pl
tel. +48 600 891 371
Miroslaw.Budzinski@biebrza.org.pl
tel. +48 698 495 648
Anna.Bojsza@biebrza.org.pl
tel. +48 696 980 595
Grzegorz.Dabrowski@biebrza.org.pl
tel. +48 85 877 7492
Dawid.Wojcik@biebrza.org.pl
tel.: +48 600 825 630, +48 85 738 3044
Robert.Kowalewski@biebrza.org.pl