Idź do

Cieki wodne udostępnione dla ruchu turystycznego:

Na terenie Biebrzańskiego Parku turyści mogą poruszać się ośmioma ciekami wodnymi (w nawiasach podano długość wymienionych odcinków w granicach Parku):

1. Rzeka Biebrza: Bobra Mała - Sambory (149,6 km w granicach Parku)
2. Rzeka Sidra: Sidra - Rogożynek (0,8 km w granicach Parku w granicach Parku)
3. Rzeka Jegrznia Rajgród – ujście do rzeki Ełk (13 km w granicach Parku)
4. Rzeka Ełk ujście Jegrzni – ujście do Biebrzy (23,9 km w granicach Parku)
5. Kanał Rudzki: Modzelówka - Osowiec (1,2 km w granicach Parku)
6. Kanał Augustowski: granica Parku - Dębowo (8,0 km w granicach Parku)
7. Rzeka Brzozówka: Korycin - Jasionowo (10,0 km w granicach Parku)
8. Rzeka Wissa: Łoje Awissa - Biebrza (4,1 km w granicach Parku) 

Najdłuższym z nich (ponad 150 km długości) jest szlak rzeki Biebrzy od miejscowości Bobra Mała do ujścia do rzeki Narew na wysokości miejscowości. Pozostałe odcinki, którymi można organizować spływy, to dopływy rzeki Biebrzy, a także 8-kilometrowy fragment Kanału Augustowskiego (z zabytkową śluzą w miejscowości Dębowo), oraz krótki odcinek Kanału Rudzkiego.

Na spływy szlakami wodnymi biegnącymi na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego obowiązują karty wstępu na szlaki wodne. Z obowiązku ich posiadania zwolnieni są posiadacze Karty Dużej Rodziny, dzieci do lat 7 oraz mieszkańcy gmin biebrzańskich: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo (wiejska), Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna.

Propozycje szlaków wodnych w BbPN
Komunikat
Szlaki wodne, charakteryzują się zmienną dostępnością. W zależności od pory roku i poziomu wody oraz innych zjawisk (jak np. zarastające koryto rzeki czy zatory wodne) pokonanie niektórych, szczególnie tych mniej zasobnych w wodę odcinków szlaków, jest mocno utrudnione!
Komunikat
Dostosuj trasę spływu do swoich możliwości i pamiętaj o zalecanych środkach ostrożności!
Komunikat
Uwaga! W terminie od 1 lutego do 15 lipca obowiązuje zakaz wpływania na starorzecza, za wyjątkiem starorzecza „Biały Grąd”, w celu dopłynięcia do wieży widokowej. Brak możliwości noclegu na polu namiotowym „Biały Grąd” w od 1stycznia do 30 czerwca!
Komunikat
Na niektórych odcinkach wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz wniesienie opłaty za zezwolenie na spływ!

Tratwy

Biebrzański Park Narodowy zezwala na spływ tratwami turystycznymi na szlaku wodnym rzeki Biebrzy, na odcinku od Lipska do Osowca-Twierdzy i od Brzostowa do Rusi, pod warunkiem wyposażenia tratwy w toalety turystyczne, szczelne zbiorniki na ścieki, pojemniki (worki) na śmieci oraz kamizelki ratunkowe dla każdego uczestnika spływu, apteczkę samochodową, cumę o długości min. 20 m, drągi/tyczki do pchania, tzw. „pychówki” – min. 2 szt. i koła ratunkowego – dla tratew o długości ponad 4 m. Wędkowanie z tratwy wymaga jej zarejestrowania.

Wypożyczalnie tratw

Zezwolenie na spływ

Na spływy, które odbywają się na poniższych odcinkach szlaków wodnych:

1. Biebrzą, na odcinku Osowiec-Brzostowo,
2. Wissą, na odcinku od Łoje Awissa do rzeki Biebrzy oraz
3. Kanałem Rudzkim od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy,

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca, wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku. Dzienny limit osób płynących wymienionymi odcinkami, w podanym terminie, wynosi 25 osób. Rezerwacja odbywa się w systemie eparki.pl (zakładka "Kup bilet" - "Szlaki wodne" - "Zezwolenie na spływ"). Opłata rezerwacyjna wynosi 7 zł./os.

Wypożyczalnie kajaków

Zasady obowiązujące na szlakach wodnych