Idź do

Turystyka rowerowa

Uwaga!
Do turystyki rowerowej dopuszczone są także niektóre fragmenty szlaków pieszych, jednak ze względów bezpieczeństwa rowery na kładkach należy prowadzić (zgodnie z §2, ust. 4c zarządzenia ws. udostępniania w sprawie sposobów udostępniania obszarów BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych).

Szlaki piesze częściowo dostępne dla turystyki rowerowej

WIZNA - Łoje - Mścichy - Osowiec-Twierdza - GONIĄDZ

na odcinkach: Osowiec-Twierdza - Jagłowo oraz Rutkowszczyzna -Trzyrzeczki

STRĘKOWA GÓRA - Kleszcze - Giełczyn - Laskowiec - Zajki - Słomianka - Łazy - Kiślaki - Łaziuki - Piaski - Tatary - TYKOCIN
RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - budynek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy -"NOWY ŚWIAT"
na odcinku: Tama - Orzechówka
Budynek Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy - "Kapliczka" - Góra Partyczyzna - Góra Perewida
Uwaga! Na odcinku szlaku przebiegającym pomiędzy uroczyskami "Kapliczka" – "III Grzęda" (kładka turystyczna na ścieżce edukacyjnej "Czerwone Bagno") rowery ze względów bezpieczeństwa należy prowadzić