Idź do
 • Szlak wodny

Podstawowe informacje o trasie

 • Początek
  Rogożek
 • Koniec
  Sambory
 • Długość odcinka
  149.60 km

Bezpieczeństwo na trasie

 • Spływ na terenie Parku dozwolony jest od świtu do zmierzchu tzn. od godziny przed wschodem słońca, do godziny po zachodzie słońca

Opis szlaku

Rzeka Biebrza jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. Swój początek bierze u podnóża Wzgórz Sokólskich, na południe od miejscowości Nowy Dwór. Rozciąga się na długości około 165 km, z czego większość, około 153 km przebiega przez obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Początkowo jej nurt prowadzi przez obszar wysoczyzny, kierując się na północ w wąskiej dolinie o licznych zakolach. Dociera do Kotliny Biebrzańskiej, gdzie wpływa do niej jej pierwszy prawy dopływ - rzeka Nurka.

W Basenie Górnym, Biebrza zmienia kierunek na zachodni, a jej dolina rozszerza się na 4-5 km, zasilana przez lewobrzeżne dopływy takie jak rzeka Sidra, Kropiwna, Kamienna oraz prawobrzeżne spływające z Sandru Augustowskiego, jak Niedźwiedzica czy Lebiedzianka z dopływem Jastrzębianką. Dalej rzeka skręca na południowy zachód, przepływając przez przewężony odcinek doliny o szerokości do 2 km.

W Basenie Środkowym, szerokość doliny wzrasta do 15-30 km, a Biebrza jest zasilana przez rzeki Nettę i Ełk z ich dopływami. Tutaj uchodzi również największy lewy dopływ - Brzozówka. Dalej płynie w kierunku południowo-zachodnim, aż do ujścia Kanału Rudzkiego poniżej Osowca, gdzie wypływa na obszar Basenu Dolnego.

W dolnym biegu, Biebrza meandruje, tworząc liczne boczne koryta i starorzecza. Jej ujście do Narwi znajduje się w okolicy wsi Ruś. Powierzchnia zlewni Biebrzy wynosi 7057,4 km², a jej system rzeczny charakteryzuje się dużą asymetrią, gdzie prawobrzeżne dorzecze stanowi 75,5% całości, a lewobrzeżne jedynie 24,5%. Średni spadek Biebrzy wynosi 0,36‰, zmniejszając się do 0,15‰ w obszarze doliny.

Na spływy rzeką Biebrzą na odcinku Osowiec-Brzostowo, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca, wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku. Dzienny limit osób płynących tym odcinkiem, w podanym terminie, wynosi 25 osób. Rezerwacja odbywa się w systemie eparki.pl (zakładka "Kup bilet" - "Szlaki wodne" - "Zezwolenie na spływ"). Opłata rezerwacyjna wynosi 7 zł./os.
Uwaga! Brak możliwości noclegu na polu namiotowym „Biały Grąd”.

Tratwy
Biebrzański Park Narodowy zezwala na spływ tratwami turystycznymi na szlaku wodnym rzeki Biebrzy, na odcinku od Lipska do Osowca-Twierdzy i od Brzostowa do Rusi, pod warunkiem wyposażenia tratwy w toalety turystyczne, szczelne zbiorniki na ścieki, pojemniki (worki) na śmieci oraz kamizelki ratunkowe dla każdego uczestnika spływu, apteczkę samochodową, cumę o długości min. 20 m, drągi/tyczki do pchania, tzw. „pychówki” – min. 2 szt. i koła ratunkowego – dla tratew o długości ponad 4 m. Wędkowanie z tratwy wymaga jej zarejestrowania.

Podstawowe odcinki szlaku wodnego Biebrzy: 
 • Rogożynek - Lipsk (8 km)
 • Lipsk - Kamienna Nowa (18 km)
 • Kamienna Nowa - Podhorodnianka (17,5 km)
 • Podhorodnianka - Sztabin (1,5 km)
 • Sztabin - Jagłowo (15,2 km)
 • Jagłowo - Dębowo (7,7 km)
 • Dębowo - Dolistowo Stare (7,8 km)
 • Dolistowo Stare - Wroceń (5,6 km)
 • Wroceń - Goniądz (12 km)
 • Goniądz - Osowiec-Twierdza (7,7 km)
 • Osowiec-Twierdza - Biały Grąd (13,6 km)
 • Biały Grąd - Brzostowo (24,2 km)
 • Brzostowo - Sambory - Ruś (14,7 km)
Odcinki innych szlaków wodnych łączących się z Biebrzą: 
 • Kanał Augustowski: Śluza Sosnowo - Dębowo (13,2 km w tym w granicach BbPN 8 km)
 • rzeka Brzozówka: Karpowicze - ujście do Biebrzy (14,3 km w tym w granicach BbPN 10 km)
 • rzeka Jegrznia: most betonowy w Kuligach - rzeka Ełk - ujście do Biebrzy (40,6 km)
 • Kanał Rudzki: most kolejowy - ujście do Biebrzy (1,2 km)
 • rzeka Wissa: Łoje Awissa - ujście do Biebrzy (5,2 km, w tym w granicach BbPN 4,1 km)

Ważne informacje ogólne:
 • Na spływy szlakami wodnymi biegnącymi na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego obowiązują karty wstępu na szlaki wodne. Z obowiązku ich posiadania zwolnieni są posiadacze Karty Dużej Rodziny, dzieci do lat 7 oraz mieszkańcy gmin biebrzańskich: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo (wiejska), Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna.
 • Liczba osób płynących razem w jednej grupie (grupa powinna być możliwie jak najbardziej zwarta), podczas spływów kajakowych organizowanych na szlakach wodnych prowadzących przez Park, przez jednego organizatora nie może być większa niż 50 osób.
 • Na szlakach wodnych nie jest wymagana opieka przewodnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN.
 • Turyści na podstawie ważnych kart wstępu na spływ uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
 • Szlaki wodne mogą być okresowo zamykane w okresie występowania na tych szlakach zatorów, zjawisk lodowych i innych zjawisk uniemożliwiających czy utrudniających spływy.
 • Łodzie używane do wędkowania na podstawie licencji wędkarskiej BbPN (ważnej z kartą wędkarską) mogą poruszać się wyłącznie po miejscach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.

Opinie innych turystów