Idź do
 • Piesze
  Szlak pieszy

Podstawowe informacje o trasie

 • Początek
  Fort II Twierdzy Osowiec (przy wsi Osowiec)
 • Koniec
  Lipsk
 • Długość odcinka
  85.30 km
 • Nawierzchnia
  gruntowa/utwardzona/okresowo podmokła

Bezpieczeństwo na trasie

 • Ruch turystyczny na obszarze BbPN dozwolony jest od świtu do zmierzchu tzn. od godziny przed wschodem słońca, do godziny po zachodzie słońca
 • Szlak dostępny dla rowerów z wyłączeniem odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo.
 • Trasa w większości szlaku utwardzona, miejscami gruntowa,okresowo podmokła

Opis szlaku

Oznakowanie szlaku w terenie - znaki niebieskie.
Trasa: Osowiec wieś (Fort II Twierdzy Osowiec) - Osowiec-Twierdza (stacja PKP Osowiec) - Goniądz - Dolistowo - Jagłowo - Trzyrzeczki - Jałowo - LIPSK.

Szlak oprócz odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej. Szlak zaczyna się na parkingu przy Forcie II twierdzy Osowiec, dalej biegnie do siedziby Parku i przy fosie fortu centralnego dochodzi do Carskiej Drogi. Dalej skręca w lewo i biegnie ścieżką rowerową przez Szafranki do Goniądza. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy; w Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie i Hamulka oraz Kamienna Stara, i kończy się w Lipsku.

Opinie innych turystów