Idź do

Grzędy

Jeden z najdzikszych zakątków doliny Biebrzy. Wielki obszar charakteryzujący się mozaiką przeróżnych siedlisk, od bagiennych torfowisk przez olsy, bory i grądy, po piaszczyste wydmy i murawy na piaskowe. To odwieczna ostoja wilka, łosia, rysia oraz rzadkich gatunków ptaków i roślin. Teren dobrze przystosowany do zwiedzania, dzięki rozbudowanej infrastrukturze turystycznej, bazie noclegowej oraz licznym szlakom turystycznym i ciekawym ścieżkom edukacyjnym: "Czerwone Bagno", "Wydmy" i "Borek Bartny".
Na Grzędach funkcjonują: Terenowy Ośrodek Edukacji BbPN, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt oraz Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego.
Grzędy naznaczone są piętnem walk patriotycznych Polaków i osadnictwem zesłańców carskich z XIX wieku. Miejsce to zwano „Polskim Sybirem”. Dawna wieś Grzędy, rozrzucona pośród lasów i wydm, przestała istnieć po 1945 r.