Idź do

Górna Biebrza

Zwiedzanie Górnej Biebrzy najlepiej rozpocząć od Szuszalewa. Roztacza się stąd przepiękna panorama na dolinę Biebrzy. Do wyboru są dwie ścieżki edukacyjne BbPN: „Nowy Lipsk” i „Szuszalewo”. Można z nich oglądać przyrodę typowych dla tych terenów torfowisk. Dzięki specjalnej kładce przejdziemy w poprzek bagiennej doliny Biebrzy a rzekę przekroczymy za pomocą pływającego pomostu. Trudno dostępny, podmokły teren jest domem wielu cennych gatunków, w tym takich rzadkości florystycznych jak: skalnica torfowiskowa, wierzba lapońska, wełnianeczka alpejska oraz lipiennika Loesela. Na trasie dostępna jest wysoka czatownia oraz wieże i platformy widokowe, z których można obserwować wodniczki, czajki, kszyki, żurawie czy błotniaki. Pokłądy torfów sięgają tu do 6 m głębokości i są najgłębsze w dolinie Biebrzy. 
Nieopodal Nowego Dworu, na podmokłych, zadrzewionych terenach, rzeka Biebrza ma swój początek. Tworzą go liczne źródliska, w tym wiszące torfowisko źródliskowe, będące bardzo rzadko spotykanym typem torfowisk w Europie. 
Górna Biebrza to także ostoja lokalnej tradycji i kultury pogranicza. W tym temacie przoduje Lipsk - niewielkie miasteczko nad Biebrzą, znane jako ośrodek pisankarstwa, promującego swoją twórczość m.in. poprzez prowadzenie Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji. 
W wielu miejscach Górnej Biebrzy spotyka się schrony bojowe Linii Mołotowa. W Kamiennej Starej znajduje się kościół św. Anny z 1610 roku. Jest on najstarszą drewnianą budowlą sakralną na Podlasiu. Przy kościele złożone są prochy gen. Nikodema Sulika, który pochodził z tej miejscowości. Inne zabytki sakralne Górnej Biebrzy znajdują się w Krasnyborze, Nowym Dworze, Sztabinie i Jaminach. Zwiedzając te tereny nie sposób pominąć Suchowoli - miasta uznawanego za geograficzny środek Europy. Suchowola posiada zabytkowe domy z XIX i XX w. oraz poświęcone bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce: pomnik, izbę pamięci i symboliczny
grób. Można tu też spróbować tatarskiego jadła, a w niedalekiej wsi Karpowicze odpocząć nad zalewem rekreacyjnym. 
Najbardziej okazałe lasy Górnej Biebrzy rosną przy wsi Trzyrzeczki. Znajdują się tu Terenowy Ośrodek Edukacyjny BbPN, ścieżka biegowa pokrywająca się częściowo ze ścieżką edukacyjną „Las". Na jej trasie spotkamy dobrze zachowane schrony bojowe z II wojny światowej.