Idź do
Odtwórz

Lato w świecie ptaków to czas wychowywania piskląt i ich usamodzielniania się. Bujna roślinność utrudnia w tym okresie obserwacje ornitologiczne. Zresztą same ptaki są też bardziej czujne i ostrożne.
Kokoszki wodne to jedne z najbardziej skrytych chruścieli. Kiedy samica przystępuje do drugiego lęgu w sezonie samiec przejmuje opiekę nad młodymi.
Starorzecza Biebrzy skrywają najmniejszego z naszych perkozów – perkozka. Rodzice karmią młode, które nie potrafią jeszcze nurkować. Latem czasem łatwiej ptaki usłyszeć niż zobaczyć. Pisklęta mew śmieszek żebrząc u rodziców o pokarm mogą być naprawdę głośne. Kolonie tych gwarnych ptaków dość łatwo wypatrzyć, podobnie zresztą jak miejsca lęgowe rybitw białoskrzydłych, zajmujących podobne siedliska co śmieszki. 
W gęstych szuwarach nadwodnych lubią przebywać łyski. Pisklęta tuż po wykluciu mają czerwono-żółte upierzenie głowy, które stopniowo ustępuje kolorowi czarnemu. Łyski dość szybko się usamodzielniają. Młode osobniki mają mniej kontrastowe upierzenie niż dorosłe osobniki, z charakterystyczną białą plamą na czole.
W wodzie starorzeczy i zatoczek Biebrzy nie brakuje pokarmu różnym gatunkom kaczek. Krzyżówki uwielbiają rzęsę wodną. Ich pisklęta zdolność lotu uzyskują po 50 dniach, a po roku mogą się już rozmnażać. To najbardziej znany gatunek kaczki w naszym kraju.