Idź do

Biebrzański Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/specjalisty w Dziale Uzgodnień Środowiskowych. Praca na oferowanym stanowisku jest związana przede wszystkim z prowadzeniem spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowaniem przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie Parku i otuliny. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres BbPN lub e-mailem sekretariat@biebrza.org.pl.
Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze na stronie BIP