Idź do

Plenerowa wystawa BbPN

Biebrzański Park Narodowy od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. realizował przedsięwzięcie pn. „Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednym z działań zrealizowanych w ramach Projektu było powstanie wystawy plenerowej pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, która była eksponowana przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy oraz w kilku miastach: Mońkach, Grajewie, Łomży, Augustowie. Obecnie jest wyeksponowana w Sokółce.

Dziękujmy władzom miast i powiatów: Moniek, Grajewa, Augustowa, Łomży, Sokółki za możliwość ekspozycji wystawy.

Wystawa nadal jest eksponowana przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka. Zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Więcej informacji o projekcie.